درباره کایرآکادمی

کایرآکادمی در حقیقت اولین آموزشگاه مجازی تخصصی شیمی در ایران است که از اسفند ۱۴۰۲ با مدیریت و سرپرستی میثم حسنی فعالیت خود را آغاز کرده است.

هدف کایر آکادمی در دسترس قرار دادن آموزش با کیفیت بالا، با بیان ساده و قابل فهم برای همه‌ی فارسي زبانان است.

ما باور داریم همه‌ی افراد شایسته‌ی فرصت آموزش برابر هستند و هیچ کس نباید به خاطر هیچ چیز از لذت یاد گرفتن محروم شود.